Användarvillkor för Kodkalendern

1. Introduktion

Välkommen till Kodkalendern. Dessa användarvillkor ("Villkor") gäller för din användning av Kodkalenderns webbplats och tjänster ("Tjänsten"). Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner du dessa Villkor.

2. Kontoregistrering

För att använda Tjänsten måste du registrera ett konto. Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information vid registrering, inklusive en giltig e-postadress, användarnamn och lösenord.

3. Användning av Tjänsten

Tjänsten tillåter dig att lösa programmeringsproblem och tävla mot andra användare. Du förbinder dig att inte använda Tjänsten för olagliga ändamål, på sätt som kan skada, inaktivera eller försämra Tjänsten, eller för att lösa problem med hjälp av artificiell intelligens (AI) eller andra liknande automatiserade hjälpmedel. Användning av AI för att lösa problemen är uttryckligen förbjudet.

4. Upphovsrätt och Innehåll

Allt innehåll på Tjänsten, inklusive text, grafik, logotyper och kod, är skyddat av upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheter och tillhör Kodkalendern eller dess licensgivare.

5. Sekretess och Datahantering

Din integritet är viktig för oss. All personlig information och data som samlas in genom Tjänsten kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

6. Rätt att Begränsa eller Avsluta Användarkonton

Kodkalendern förbehåller sig rätten att begränsa, avsluta, blockera eller radera användarkonton som anses bryta mot dessa Villkor eller använda Tjänsten på ett missbrukande sätt. Bedömning av eventuellt missbruk sker ensidigt av Kodkalendern.

7. Ändringar och Uppdateringar av Tjänsten

Kodkalendern har rätt att när som helst begränsa användningen av Tjänsten för att utföra ändringar, uppdateringar, eller underhåll. Ny funktionalitet eller nya funktioner som implementeras i Tjänsten omfattas av dessa Villkor. Kodkalendern har rätt att utföra ändringar av Tjänsten utan förvarning.

8. Ansvarsbegränsning

Kodkalendern är inte ansvarig för några direkta eller indirekta skador som uppstår genom användningen av Tjänsten.

9. Ändringar av Villkoren

Kodkalendern förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Du rekommenderas att regelbundet granska Villkoren.

10. Kontaktinformation

För frågor om dessa Villkor, kontakta oss på tobias (a) ungaprogrammerare.se.

Genom att använda Kodkalenderns Tjänst, godkänner du dessa Villkor.