Lucka 11 - Cykel-Siv

Tomten hade ett ovanligt uppdrag att utföra: han skulle besöka tandläkaren. Eftersom det inte fanns någon tandläkare på nordpolen, var detta en sällsynt (men viktig) händelse. Tomten måste ha ett skinande leende, redo för alla julbilder!

Medan tomten var borta tog nissen Lykke över ansvaret för tomteverkstaden.

Plötsligt stormade Cykel-Siv in på kontoret. Cykel-Siv var ansvarig för tillverkningen av alla cyklar i tomteverkstaden. Hon behövde akut veta hur många cyklar som skulle tillverkas till årets julafton.

Lykke, som ville lösa frågan effektivt, började genast leta bland önskningarna som tomten fått in via önskelistor. Tomten hade sorterat varje önskning efter hur många bokstäver den bestod av. Eftersom “cykel” har 5 bokstäver, plockade Lykke fram alla önskningar med 5 bokstäver. Men till sin förvåning upptäckte hon att önskningarna var krypterade. Tomten hade uppenbarligen använt sig av en slags kryptering för att skydda barnens önskningar.

Efter en stund av sökande fann Lykke en lapp med tomtens handstil på skrivbordet. Lappen förklarade krypteringsmetoden:

Varje bokstav i en önskning hade flyttats ett visst antal steg åt höger på tangentbordet. Det innebär att bokstäverna ersattes med den bokstav som ligger ett specifikt antal tangenter till höger på tangentbordet.

Exempelvis, om en bokstav som "r" hade flyttats ett steg åt höger, hade den blivit ett "t", eftersom "t" är nästa tangent åt höger från "r" på tangentbordet. På samma sätt, om ett "s" hade flyttats ett steg, hade det blivit ett "d", eftersom "d" är tangenten direkt till höger om "s".

Om ordet “cykel” hade flyttats ett steg så hade det blivit “vulrö”, men om det flyttats två steg hade det blivit “biötä”.

När man når slutet av en tangentbordsrad, börjar man från början på nästa rad. Till exempel, om ett "å" flyttades ett steg, skulle det bli ett "a", eftersom "a" är den första tangenten på nästa rad under "å". På samma sätt, om ett "ä" flyttades ett steg, skulle det bli ett "z".

I det fall där man når slutet av tangentbordsraden, som med bokstaven "m", börjar man om från början av tangentbordet. Så, om "m" flyttades ett steg, skulle det bli ett "q", vilket är den första bokstaven på tangentbordet.

Bredvid varje önskning på listan fanns ett nummer som angav hur många steg åt höger varje bokstav i en önskning hade flyttats. Detta nummer var nyckeln till att dekryptera önskningen. Om numret var 2, hade varje bokstav flyttats två tangenter åt höger. Om numret var 3, hade varje bokstav flyttats tre tangenter åt höger, och så vidare.

Tomten hade skapat en lista av önskningarna som bestod av namn, krypterad önskning, och antal steg som bokstäverna i önskningen hade flyttats.

Nu behövde Lykke hjälp att dekryptera listan. Alltså flytta tillbaka bokstäverna i önskningarna åt vänster.

Hur många cyklar hade önskats?


Du kan ladda ner listan som en lista i Python, men också i en txt-fil (högerklicka på länken för att spara till datorn):


Luckan stängde 2023-12-12 kl 08:00:00.

Nyfiken på svaret? Se exempellösning.